Cây Lau Nhà 360 độ

Mô tả: Chổi xoay có kích thước 115cm, Đầu xoay 360 độ
Được nhập khẩu từ Hàn Quốc và đạt tiêu chuẩn quốc tế

Danh mục: